Kişi Koruma Notları

Kişi Koruma Notları

Kişi Koruma Notları

KORUMA İLE İLGİLİ HUKUKİ MEVZUAT

3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

Bu kanunun 20 inci maddesinde koruma ile ilgili hususlar düzenlenmiştir.

 1. Terör ve anarşi ile mücadelede görev veren veya bu görevi ifa eden adli,istihbarı, idari ve askeri görevliler,

 2. Zabıta amir ve memurları,

 3. Ceza ve tevkif evleri genel müdürü ve genel müdür yardımcıları,

 4. Terör suçlularının muhafaza edildiği ceza ve tutuk evlerinin savcıları ve müdürleri,

 5. Devlet güvenlik mahkemeleri (DGM’ler kaldırılmıştır.) hakim ve savcıları ile bu görevlerinden ayrılmış olanlar ve terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen veya getirilenler,

 6. Suçların aydınlatılmasında yardımcı olan tanık ve ihbarcılar hakkında gerekli koruma tedbirleri devlet tarafından alınır,

KORUMA HİZMETLERİ YÖNETMELİKLERİ

CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.B.M.M.KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BAŞBAKANI VE BAKANLARI KORUMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN

T.B.M.M. ve meclise bağlı milli sarayların bütün bina tesis eklentilerinde alınacak güvenlik tedbirlerini belirlemek amacıyla 31.03.2004 tarihinde çıkarılmıştır.

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına yönelik esas ve usulleri belirlemek amacıyla 07.10.2004 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

SİLAH KULLANMA YETKİLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT

 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği.
 • (2) 211 sayılı T.S.K. Hizmet Kanunu (Md 87-90).
 • 1283 sayılı Jandarma Teşkilat ve Görevleri Kanunu ve Yönetmeliği.
 • 2559 ayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu.
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu.
 • Başbakanlık Koruma Hizmetleri Yönetmeliği.
 • T.C.K. un ve diğer kanunların silah kullanmayı meşru kıldığı hallerden herhangi bir tanesini tahakkuk etmesi halinde.

  KORUMANIN TEMEL PRENSİPLERİ

  KORUMA NEDİR?

  Şahısların saldırı ve sabotajlara yönelik her türlü tehlikeden korunması için bulundukları mahallerde alınacak tertip ve tedbirlerin tümüdür.

  KORUMANIN TEMEL AMACI :

  Saldırganı yakalamaktan daha önce görevli olunan tesislerin ve bu tesislerde çalışanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bir başka ifadeyle Önemli kişiyi bedensel bir zarardan, utandırıcı rahatsız edici durumlardan, korunan kişinin saygınlığını korumak olarak tarif etmek mümkündür.

  GENEL KORUMA PRENSİPLERİ

  1. Tam bir koruma mümkün değildir. (yüzde yüz koruma yoktur)

  2. Önemli kişiyi korumak ve kaçırmak asıl amaçtır.

  3. Kaçış istikameti ve güvenli yer hazır tutulmalıdır.

  4. Önemli kişi koruma esaslarını bilmelidir.

  5. Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalıdır.

  6. Koruma görevi önemli kişiyi engellememeli

  7. Korumalar önemli kişinin hayat tarzına uygun olmalıdır.

  8. Koruma planı, araç gereç hazır olmalıdır.

  9. Koruma teşkilatı ve organizasyonu yeni durumlara uyabilmelidir

  10. Koruma şekli bilinmelidir.

  11. Koruma düzeni bulunulan ortama uygun olmalıdır.

  12. Koruma sürekli olmalıdır. (24 saat esasına göre)

  13. Koruma planı ve düzenine müdahale edilmemelidir.
  14. Giriş ve çıkış saatleri rutin olmamalıdır.
  15. Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır.
  16. Koruma aracı ve şoförü hazır durumda bekletilmelidir.
  17. Koruma personeli sadece koruma yapmalıdır.
  18. Koruma görevlileri diğer birimlerle işbirliği yapmalıdır.
  19. Saldırıya açık noktalar dikkatle değerlendirilmelidir.
  20. Kaçış yolu açık tutulmalıdır.
  21. Haberleşme sistemi anlaşılır ve kodlu olmalıdır.
  22. Korunan birden fazla kişinin bir arada bulunduğu durumlarda en üst düzeydeki koruma düzenine tabi olunmalıdır.
  23. Basınla ilişkiler uyumlu olmalıdır.

  KORUMA GÖREVİNİN ( 4) AŞAMASI

  1. Muhtemel olan beklenen bir olay vardır.

  2. Tehlikeye uğramadan önemli kişinin gidebileceği veya geçebileceği yer seçimi yapılmalıdır.

  3. Güzergahta veya gidilecek yerde muhtemel bir tehlike varsa, kaldırılacak veya başka güzergahtan gidilecektir.

  4. Suikastçi bertaraf edilmelidir.

  KiŞİSEL FİZİKİ GÜVENLİK

  1. İkametgahlarda alınacak güvenlik önlemleri.

  2. Özel araçlarda alınacak güvenlik önlemleri.

  3. Yaya olarak gezi esnasında alınacak güvenlik önlemleri.

   İKAMETGAHLARDA ÖNLEMLER

   İkametgahlar çevresinde şüpheli görülen şahıslar, araçlar, paket ve eşyalar emniyet birimlerine 155 (Polis imdat) veya 156 (Jandarma) gibi telefonlara bildirilmelidir.

   Kapı, posta kutusu ve kapı zillerindeki isim levhaları kaldırılmalıdır.

   Konutlarda yangın söndürme cihazı ve ilk yardım çantası bulundurulmalıdır.

   Kapı kilitlerine bir kapı kilidi daha takılmalı, güvenlik zincirleri ve sağlam sürgülerle daha güvenli hale getirilmelidir.

   Anahtarlar paspas altına, kapı üzerine ve buna benzer herkesin bildiği yerlere bırakılmamalıdır.

   İmkanlar ölçüsünde daire kapısı çelikten, kurşun geçirmez ve küçük çapta patlayıcı maddelere karşı dayanıklı hale getirilmelidir.

   Apartmanın hol ışıkları daire içinden daire kapısı açılmadan yakılabilmelidir.

   Her dairede en az komşu daireleri veya tüm apartmanı uyandıracak bir alarm sistemi kurulmalıdır.

   ÖZEL ARAÇLARDA ÖNLEMLER

 • Koruma aracına binmeden önce aracın alt zemini ve alt bölümleri/tekerleklerin ön, arka ve içi tarafları/ çamurluk, tampon içleri, farlar, bagaj, torpido gözü, bijon somunları kontrol edilmelidir.
 • Araç kapısı, motor kaputu ve bagaj içerisinde sarkık kablo, ip ve benzeri bir yabancı cisim olup olmadığı tespit edilmelidir.
 • Araçla muntazam bir güzergah ve zaman izlenmemeli, gidiş ve dönüşte aynı saatte çıkılmamalıdır. Aynı zaman ve aynı yer, terörist için çekici bir hedeftir.
 • Yavaşlanacak dönemeçlere tedbirli girilmelidir.
 • Bilinmeyen ve ıssız olan yollara girilmemelidir.
 • Benzin depo kapağında kilit bulunmalıdır.

  Aracın alt kısmını kontrol için ayna bulundurulmalıdır.

  Araçta yangın söndürme cihazı ile ilkyardım çantası bulundurulmalıdır.

  Araçlara alarm sistemi takılmalıdır.

  Özel araçlar site bölgesinde park edilirken kapılar ve camlar kapatılıp kilitlenmeli ve kilitlendiği kontrol edildikten sonra araç terk edilmelidir.

  Şehir içerisinde resmi veya kontrollü park yerlerine park edilmelidir,

  Araç kilit sistemleri uzaktan komutalı olmalıdır.

  KORUMA EKİBİ ŞÖFÖRÜNÜN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  Koruma ekip şoförleri bir tehlike ile karşılaştıklarında tuzaklara düşmeden kaçabilecek kabiliyette olmalıdır. Kaçış için aşağıdaki hareketleri yapabilmelidir.

  Geri geri gelerek dönüp uzaklaşma

  DÖNÜŞÜ YAPARAK UZAKLAŞMA

  c- Araçla ileriye yol alırken bir barikatla karşılaşıldığında aracın hızı yavaşlatılır küçük vitese alınır. Küçük viteste gaza basıp aracın hızı arttırılırken ayak gazdan çekip Bu arada el freni de çekilir. Aynı anda direksiyon tam sağa veya sola çevrilerek ara; dönmesi sağlanır. Dönüşten sonra hız beklemeden hızla uzaklaşılır

  90 derece dönüş tekniği

  Arabaların hassas noktaktaları

  MOTORİZE KORUMA TEKNİKLERİ

  ARAÇLI DÜZENLER

  Önemli kişilere yapılan saldırıların çoğu araçla seyir halinde veya araçtan inip binerken yapılmaktadır. Bu saldırılar ateşli silahlarla, patlayıcı maddelerle yapıldığı gibi bazen kaçırma şeklinde de olmaktadır. Koruma düzeninde bu tür saldrılara yönelik olarak çok sıkı tedbirler alınması gerekmektedir. Özellikle yaya korumadan araçlı korumaya, araçlı korumadan yaya korumaya geçiş çok önemlidir. Bu esnada birçok zafiyet doğmaktadır.

  KONVIY DÜZENLERİ

  1. Tek Araçlı Konvoy,

  2. İki Araçlı Konvoy,

  3. Üç Araçlı Konvoy,

  4. Tam Resmi Konvoy

  5. Gayri Resmi Konvoy

  TEK ARAÇLI KONVOY

  Dikkati çekmemek amacıyla veya tehdit derecesi az kişiler için uygulanır. Bu konvoyda; sadece önemli kişi aracı, bir şoför ve bir koruma görevlisi bulunur

  İKİ ARAÇLI KONVOY

  Az veya orta dereceli tehdit durumlannda kullanilir. Bu standart konvoy duzenidir ve sunlan kapsar;

   1. Önemli kişi otosu ve takip aracı;

   2. Güvenlik alanında araç kullanmakta eğitilmiş şoför

   3. Üç veya dört koruma görevlisi bulunan takip aracı

  ÜÇ ARAÇLI KONVOY

  Yüksek tehlike düzeyli ve dikkati üzerine çekecek koruma görevlerinde uygulanır. Bu düzende;

  1. Bir önemli kişi otosu, bir baştaki araç ve bir de takip aracı vardır,

  2. Şoförler güvenlik konusunda eğitim görmüştür,

  3. Baştaki araçta en az bir koruma görevlisi bulunur,

  4. Takip aracında üç ila dört koruma görevlisi olmalıdır.

  KLAVUZ ARABA

  Öncü Araç mahalli zabıtaya aittir. Bu araca bir koruma verilebilir. Konvoydan belli bir mesafe önde bulunur ve güvenlik tedbirlerini ve muhtemel tehlikeyi tetkik eder.

  BAŞTAKİ GÜVENLİK ARACI

  Konvoy öncü koruma aracını takip eder. Bu araç konvoyun süratini, kalabalık içindeki gerekli manevrayı ayarlar. Korumalar yaya yürüyorlarsa hızını ona göre ayarlar önemli kişinin halk tarafından görülebileceği bir hızda ilerlemelidir. Bu araçta mahalli zabıtadan bir yetkilinin bulunmasında fayda vardır.

  MAKAM ARACI

  Önemli kişi aracı öncü koruma aracını gerektiğinde konvoydan çıkabilecek bir mesafeden takip etmelidir. Önemli kişi aracındaki koruma amiri öncü koruma aracına gerektiğinde hız konusunda uyarıda bulanabilir.

  KADRO ARACI

  Arka koruma aracında bütün koruma donanımı ve koruma görevlileri bulunur. Bu araç önemli kişi aracını belli bir mesafeden takip eder.

  MOTOSiKLETLER VE AMBULANS

  Konvoyun önemine göre motosikletler kullanılabilir.

  Motosikletler acil durumlar hariç önemli kişinin aracından belli mesafede bulunmalıdır. Konvoyun arkasında bir ambulans bulundurulmalıdır.

  GÖREVLİLERİN POZİSYONU

  Korumadan sorumlu koordinatör veya genel sekreter, önemli kişi aracında sağ önde oturur. Önemli kişi sağ arka koltukta yer alır. Koruma aracında ise sağ önde oturan koruma personeli korumadan ikinci derece sorumlu kişidir ve Araçlı Koruma Tim Amiri'dir. Sağ arkadaki iki numaralı ve sol arkadaki üç numaralı personel ise araçlı koruma ekibinin timini oluşturur.

  ARAÇLARA BİNME-İNME

  İniş ve biniş anında ayağınız çaprazlama atmayınız, inerken yere ilk değecek ayağınız kapıdan taraftaki ayağınız olmalıdır. Binerken ise ilk atllacak adım içte kalacak ayağınız olmalıdır.

  ARAÇLI İNTİKALLERDE ALINACAK TEDBİRLER

  1. Emniyet, Jandarma; MİT, Garnizon Komutanlıkları ve lüzumunda mülki idare amirlikleriyle işbirliği ve koordinasyon yapılmalıdır.
  2. Emniyetli asıl ve yedek güzergah seçilmeli.
  3. Yol boyunca kritik noktalar önce ekip tarafindan kontrol edilmeli (kavşaklar, köprüler,menfez, tünel, alt ve üst geçitler, demiryolu geçitleri, vs.)
  4. Araçlar bakımlı olmalı, renk ve plakaları zaman zaman değiştirilmelidir.
  5. Yakın koruma görevlileri ve araç şoförü tarafından araçgöreve çıkmadan önce bütün kontroller yapılmalıdır.
  6. Araç hareket halindeyken kapılar kilitlenmeli ve camlar 8 cm’ den fazla açılmamalıdır.

  7. Dar ve ıssız yollardan kaçınılmalı ve öndeki araçla mesafe muhafaza edilmelidir.

  8. Hız trafik ışıklarında durulmayacak biçimde ayarlanmalıdır.

  9. Araç şoförü hiçbir zaman kapıyı açmak için araçtan inmemeli ve önemli kişi araçta bulunduğu sürece direksiyon başından ayrılmamalıdır.

  10. Düzenli bir güzergah ve zaman izlenmemeli, gidiş ve dönüşlerde aynı saatte yola çıkılmamalıdır.

  11. Yeter bilgi prensibine uyulmalı mecburiyet olmadıkça geceleyin seyahat yapılmamalıdır.

  12. Şöföre gidilecek yer hakkında açık, anlaşılır bilgi verilmeli, ancak bu bilgi hareketten hemen önce verilmelidir.

  13. Önemli personelin araca biniş ve inişinde, etraf iyice gözetlenmelidir.

  14. Yoğun trafikte eskort ve koruma araçları önemli personel aracına daha yakın mesafede bulunmalıdır.

  15. İniş-binişlerde önemli kişi aracının emniyeti sağlanmalıdır. Yürüyüşlerde derhal yaya yürüyüş koruma düzeni alınmalıdır.

  KONVOYLAR

  1. RESMİ KONVOYLARGün, yer ve saati belli olan konvoydur.

  2. GAYRİ RESMİ KONVOYLAR: Önceden ilan edilmemiş, halkın bilmediği yer ve yolda seyreden konvoya denir.

  ARAÇLI KORUMA DÜZENLERİ

  A- TEK ARAÇLI KORUMA

  Bu konvoyda; Sadece önemli kişi aracı, önemli kişi, bir şoför ve bir koruma görevlisi bulunur. Koruma görevlileri aracın önünde oturur. Tüm koruma sorumluluğu tek koruma görevlisindedir.

  B- İKİ ARAÇLI KORUMA

  Önemli kişi otosu ve iki adet takip aracından oluşur.

  Ekip amiri veya koruma amiri önemli kişi otosundadır.

  Koruma araçları duruma göre önemli kişi aracının önünde hareket eder.

  1. ÜÇ/DÖRT ARAÇLI KONVOYDA KORUMA

   Yüksek tehlike düzeyli ve belirgin bir şekilde korunduğu belli olan konvoy düzenidir.

   Bu düzende: Bir önemli kişi otosu, bir öncü koruma ekibi, bir aracı korumu ekibi vardır. İhtiyaç halinde aracı koruma ekibi ikiye çıkarılarak, sağ veya sol olarak konuşlandrılır. Önemli kişi aracında koruma amiri oturur

    

  2. BÜYÜK KONVOY DÜZENİ İLE KORUMA

   Bu düzen en yüksek tehlike düzeyi olup dikkati üzerine çekecek önemli kişi konvoylarında kullanılır.

   Konvoyda katılımcılarda genelde fazladır. Risk yüksek olduğundan iki araçlı koruma ekibi kullanılır. Karşı atak timi ise bunun hemen arkasındadır.

   Konvoy dizilişi ise, trafik eskortu, öncü koruma aracı, önemli kişi araçları, yedek araç, karşı atak ekibi, konvoyda bulunan diğer görevliler, basın, ambulans ve konvoy sonunu belirleyen güvenlik ekibi şeklindedir.

   YAYA KORUMA TEKNİKLERİ

   YAYA KORUMADA AMAÇ

   Önemli kişiyi bedensel bir zarardan ve hayatını tehlikeye sokacak ölüm tehditlerinden, kaçırma, silahlı saldırı gibi durumlardan, rahatsız edici, utandırıcı sözlü bir saldırıda bulunulmadan ve toplum karşısında küçük düşürücü durumlardan korumaktır.

   YAYA KORUMADA AŞAMALAR

   1. Kişinin kendi aldığı, kişisel fiziki tedbirler.
   2. Yaya koruma personeli ile alınan tedbirler olmak üzere iki aşamada ele alınabilir.
    1. Araçlı koruma
    2. İş yerinde koruma
    3. İkametinde koruma

  KORUMA ÇEMBERİ

  Dış Çember,

  Orta Çember,

  İç çemberden meydana gelir.

  1. İÇ ÇEMBERKorunan kişinin bulunduğu yerde

   oluşturulur.

  2. ORTA ÇEMBERSavunma hattıdır. Yerel kolluk tarafından oluşturulur, resmi kıyafetli görevliler başarıyı arttırılır.

   Burada;

   1. Kimlik kontrolü,

   2. Ziyaretçi kontrolü,

   3. Üst ve paket araması yapılır.

  3. DIŞ ÇEMBERHakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar, yaklaşma istikametlerini kapatan ve güzergah üzerindeki kritik yerleri emniyete alan ve kontrol eden birimlerden oluşur.

  Ayrıca yaya korumada dört değişik düzen vardır. Bunlar:

  1. ELMAS DÜZENİ

  2. DAİRE DÜZENİ

  3. KAPAN DÜZENİ

  4. KAMA DÜZENİ

  BU DÜZENLER KALABALIK YÖNETİMİ DERSİNDE DAHA DETAYLI İNCELENMEKTEDİR.

  TEHLİKE ANINDA KORUMA

  Korunan personele bir saldırı teşebbüsü olduğunda 4 önemli husus korumalara rehberlik etmektedir. Bu dört aşama sırasıyla beklemeden uygulanır.

  TEHLİKEYi DEĞERLENDİRÖncelikle tehlikenin ne tür bir tehlike olduğu tespit edilir. Bunlar; silah, cisim, şahıs, patlayıcı madde gibi şeyler olabilir.

  SESLE İKAZ : Tehlikeyi ilk gören veya görenler tehlikenin nereden geldiğini ve cinsini, timin diğer elemanlarına bildirmek amacıyla ve mümkün olduğunca yüksek sesle ikaz ederler. Sesle ikazda saat metodu kullanılır.

  ETKİSİZ HALE GETİRMETehlikeyi ilk gören kişi tehlikeyi bertaraf eder. Bunun icin “Kolların Erişebileceği Prensibini kullanır. Koruma, tehlike 0-5m de ise, silahını kullanmaktan çok vücudunu kullanarak tehlikeyi bertaraf etmelidir. 5m.den uzakta ise yakın koruma personeli, silahla bertaraf etmeye çalışır veya bundan daha önemlisi

  korunan şahsı tahliye eder.

  PATLAYICI MADDE

  Patlayıcı maddeyi ilk gören sesle ikazı yapar.

  Koruma tim lideri, korunan şahsın üzerinde diğerleri korunan şahsın yanında olmak kaydıyla personel tam siper yapar. En gerideki personel sırt üstü yatarak silahını çeker ve olası başka bir tehlikeye karşı emniyete alır. Herkes yüksek sesle yediye kadar sayar ve bomba patlasa da patlamasa da şimdi diye bağırarak hızla bölgeden uzaklaşılır.

  CİSiM : Bu sınıfa korunan şahsa atlılabilecek yumurta, domates, tuğla, taş gibi maddeler girer. Bu maddeleri gören kişi tarafından sesle ikaz yapılır. Gören kişi veya cisme yakın ilk kişi atılan cismi havada perdeler ve cismin korunan şahsa ulaşmadan yere düşürülmesini sağlar.

  KALABALIKLARDA KORUMA

  Kalabalıklarda koruma, kalabalığın büyüklüğüne ve psikolojik yapısına uygun olarak yukarıda bahsedilen düzenlerden birisi ile korunur.

  Kalabalık büyük ve psikolojik olarak saldırgan bir yapıda ise daha çok koruma personeli görevlendirilir.

  YAYA YÜRÜYÜŞTE ÖNLEMLER

  Mümkün olduğunca bilmediğiniz ve tanımadığınız bir çevrede dolaşmayın.

  Evden çıkmadan önce çıkış kapısını ve yolunu pencereden veya apartman çıkış kapısından dışarıya çıkmadan gözlemleyin, çevrede sizin çıkışınızı veya binayı gözetleyen kişi bulunup bulunmadığını kontrol edin. (Özellikle maske mazeret oluşturabilecek durak, biletçi, seyyar satıcı, büfe yanları, cadde karşısında kahve, lokanta vs.)

  Sokak ve caddelerde bulunan çöp toplama yerlerinden

  ve çöp kutularından uzak bulunmaya özen gösterin.

  Cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça yalnız dolaşmayın

  Kavga ve suni kalabalıklara girmeyin, karışmayın.

  Çıkışı olmayan ıssız cadde ve sokaklarda dolaşmayın.

  Dinlenmek amacıyla oturduğunuz park, lokanta, kahve gibi yerlerde arkanızda kimsenin olmadığı yerleri tercih edin, arkanızı duvara dönün, giriş kapısını ve dışarıyı gözetim altında bulundurun.

  Taksiye binerken sokakta üçüncü veya daha sonra gelen taksileri tercih edin.

  Otobüslere ilk önce binin, mümkünse en son inmeyi tercih edin.

  Tren ve otobüse kalkarken binin.

  YAYA KORUMA DÜZENİ

  Yakın koruma düzeni

  Yakın Koruma Ekip Amiri

  Yakın koruma görevlileri

  Şoförlerden oluşur.

  YAYA KORUMADA DİKKAT

  EDİLECEK HUSUSLAR

  1. Meydana gelen saldırılardan bir çoğunun, önemli kişi yaya iken yapıldığı unutulmamalıdır.

  2. Önemli kişi araçtan inmekte olduğu anda başlar, düzen kurulduktan sonra önemli kişi araçtan iner. Bir yerden bir yere yürürken ve sabit durduğu yerde devam eder, araca bindikten sonra vasıtalı korumaya dönüşür.

  3. Güvenli alan dışında iken daima korunan kişi ile hareket edilir

  4. 360 derece koruma sağlanır.

  5. Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır. Açık alanlarda koruma düzeni daha gevşektir.

  6. Koruma düzeni çevreye uygun olarak kurulur. Tehlike durumuna göre bazen daire, bazen üçgen, bazen de daha uzun bir hat üzerinde kurulur.

  7. Değişen şartlara göre esnek olunmalıdır, önemli kişinin hareketlerini kısıtlamamalıdır.

  8. Düzenin en arkasındaki korumacı tüm ekibi gördüğünden, düzenin korunmasına yardımcı olmalıdır.

  9. Koruma ekip amiri önemli kişinin sağ arkasında, gerektiğinde sol arkasında ve bir adım gerisinde olmalıdır. Zaman zaman tüm ekibi görecek bakış açısının olduğu yere çıkarak düzeni ve disiplini kontrol etmelidir.

  10. Değişen tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre personel artırılmalıdır

  11. Önemli kişinin bir tehlike ile karşı karşıya gelmemesi için yürüyüş pozisyonunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

   • Her seferinde güzergah mutlaka değiştirilmelidir,

   • Görevlinin her iki elide boş olmalıdır.

   • Yol boyunca bir kaç kaçış noktası belirlenmelidir.

   • Bir olay halinde nasıl hareket edileceğine dair koruma konusunda diğer birimlere bilgi verilmelidir.

   • Diğer güvenlik ve koruma görevlileri mutlaka tanımalıdır.

   • Herhangi bir olay anında önemli kişiyi çevreleyip oradan uzaklaştırmak asıl görevdir. Gerektiğinde olaya diğer görevliler ve mahalli güvenlik birimleri müdahale etmelidir.

   • Muhtemel tehditte, merdivenlerden ve kapı önlerinden çıkış ve inişlerde önemli kişinin önünde bulunulmalıdır.

  YAYA YÜRÜYÜŞTE ÖNLEMLER

  Çevrede sizin çıkışınızı veya binayı gözetleyen şahıs bulunup bulunmadığını kontrol edin. (Özellikle maske mazeret oluşturabilecek durak, biletçi, seyyar satıcı, büfe yanlarında, cadde karşısında kahve, lokanta vb.)

  Sokak ve caddelerde bulunan çöp toplama yerlerinden ve çöp kutularından uzak bulunmaya özen gösterin.

  Cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça yalnız dolaşmayın.

 • Kavga ve suni kalabalıklara girmeyin, karışmayın.

 • Çıkışı olmayan ıssız cadde ve sokaklarda dolaşmayın.

 • Dinlenmek amacıyla oturduğunuz park, lokanta, kahve gibi yerlerde arkanızda kimsenin olmadığı yerleri tercih edin, arkanızı duvara dönün, giriş kapısını ve dışarıyı gözetim altında bulundurun.

  Taksiye binerken sokakta üçüncü veya daha sonra gelen taksileri tercih edin.

  Otobüslere ilk önce binin, en son inmeyi tercih edin.

  Tren ve otobüse kalkarken binin.

  PERSONEL SAYISINA GÖRE YAYA KORUMA DÜZENİ

  KORUMA TEKNİKLERİ

  1. BİR KİŞİ İLE KORUMAYakın koruma personeli korunan kişiye yakın, görüş ve atış sahasını kapatmayacak şekilde gerisinde durmalıdır

  2. İKİ KİŞİ ILE KORUMAKoruma ekip lideri korunan kişiye çok yakın mesafede, diğer koruma personeli de koruma tedbirlerini alarak hemen sağ veya sol önünde bulunmalıdır.

  3. ÜÇ KİŞİ ILE KORUMAKoruma ekip lideri korunan kişiye çok yakın mesafede, koruma personeli biri önde, diğeri geride ve çapraz olacak şekilde koruma tedbirlerini alarak bulunmalıdır.

  4. DÖRT KİŞİ İLE KORUMAKoruma ekip lideri korunan kişiye çok yakın mesafede, koruma personeli ikisi önde ve birbirinden ayrı diğeri arka ortada veya biri önde ortada, diğer ikisi arkada bulunur.

  5. BEŞ KİŞİ ILE KORUMAKoruma ekip lideri korunan kişiye çok yakın mesafede, koruma personeli biri önde, biri arkada, biri sağda, biri solda (eşkenar dörtgen) koruma tedbirlerini alarak bulunmalıdır.

  6. ALTI KİŞİ İLE KORUMAKoruma ekip lideri korunan kişiye çok yakın mesafede, koruma personeli ikisi önde, biri arkada, biri solda veya emniyete alınması gereken tarafa iki kişi görevlendirilerek ve koruma tedbirlerini alarak bulunulur.

   BİR PERSONELLE YAPILAN KORUMA (REFAKAT-KORUMA)

   Az yada orta dereceli tehdit durumunda kullanılır. Yakın koruma personeli korunan kişiye yakın, görüş ve atış sahasını kapatmayacak şekilde gerisinde durmalıdır.

   Bir kişiyle koruma yapıldığından tüm yönlerin kontrolü bu personele aittir. Normal şartlarda önemli kişiye göre arka tarafta tehlike durumuna göre sağ- sol veya önde yürür.

   Silahını da hangi elle kullandığına da dikkat edilerek yer belirlenir. Silah dışta kalan elde olmalıdır.

   İKİ PERSONELLE YAPILAN KORUMA

   Her iki personel 360 derecelik alanı kontrol edecek şekilde bölüşerek konuşlanır. Tehlikenin yönüne göre, yürüyüş pozisyonu belirlenir. Bir kişi dikkatini tehlikeye, bir kişi önemli kişiye verir. Öndeki personel öncü gibi görev yapar.

   ÜÇ PERSONELLE YAPILAN KORUMA

   Kalabalık yerlerde ve yüksek tehditlerde ihtiyaç duyulur. Her eleman 120 derecelik koruma sağlar.Tehlikeli yerlerden geçerken, bir personel dikkatini önemli ye, diğerleri tehlike yönüne verir.

   DÖRT PERSONELLE YAPILAN KORUMA

   Amir dikkatini önemli kişiye yöneltir.

   Diğerleri tüm alanı gözetleyecek şekilde konuşlanır.

   BEŞ PERSONELLE YAPILAN KORUMA

   Koruma amiri dikkatini çemberin içine ve önemli kişiye yöneltir. Diğerleri tüm çevreyi kapsayacak şekilde tehdide göre bir koruyucu karo oluşturur.Karo tehdit durumuna göre şekil değiştirir.Tehdidin geleceği istikamete göre “V” veya ters “V” şeklinde düzen alınabilir.

   ALTI PERSONELLE YAPILAN KORUMA

   Koruma Amiri dikkatini çemberin içine ve korunan kişiye yöneltir. Diger personel koruma cemberi olu§turur.

   Tehlike yonunu fazia personel korur.

   SALDIRI ANINDA HAREKET TARZI

   Saldırının farkına varan eleman diğerlerine bağırarak saldırının nereden geldiğini bildirmelidir. “Dikkat saat 9’da bıçaklı saldırgan!!” gibi.

   Tehlikenin nerden geldiğini belirlemek için saat yöntemi kullanılır.

   Saat yöntemi, ekibe tehlikenin yeri hakkında kesin bilgi verir. Saldırganı en yakındaki kişi etkisiz hale getirir. Saldırganı tesirsiz hale getirmek için en az sayıda eleman kullanılır.

   Diğer korumalar korunan kişiye yönelir.

   Gövdeleri ile koruma sağlar.

   Koruma ekip amiri korunan kişiyi kemerinden tutarak hedef küçültür, yere düşmemesine dikkat ederek hızla kaçırır. Kaçış yönü saldırının ters istikameti veya güvenli yerdir.

   Yakında araç varsa getirilir. Korunan kişi arka koltuğa itilir. Koruma amiri üzerine abanıp kapatır.

   Korunan kişi tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülür.

   ÖNCÜ ÇALIŞMASI

   Öncü Koruma Ekibi önemli kişinin ilgili yere gelmesi ve ayrılmasına kadar bölgede kalmalıdır. Önemli kişinin gideceği mahallerin, makul bir süre önceden gidilerek, incelemek krokilerini çıkarmak, güvenlik planları yapmak, güvenli bir alan oluşturarak, yapılan çalışmaların tamamına öncü güvenlik çalışması denir

   TOPLANTILARDA KORUMA

   Önemli kişilerin halkla veya davetlilerle yaptığı görüşmelerinde, herhangi bir aksaklık çıkmaması için belirli bir düzen içerisinde olunması gerekir.

   SPOR FAALİYETLERİNDE KORUMA

   Önemli kişi spor yaptığı yerde uygun koruma düzeni ile güvenliği sağlanmalıdır. Ortama uygun kıyafet giyilmelidir.

   Önemli kişi halka açık bir spor yapacaksa, mümkün olduğu kadar, spor sahasını, spor gününü ve saatini her seferinde değiştirmek gerekir. Ayrıca salon önceden tetkik edilmelidir.

   KÜRSÜ VEYA SAHNEDE KORUMA

   • Koruma Tim.A. önemli kişiye kürsu veya podyumda refakat eder.

   • Sahne giriş çıkışlarına,

   • Kürsü önüne,

   • Balkona, resepsiyona, projeksiyon odasına,

   • İkinci sıraya, sahne arkasına,

   • Halka açık yerlere giriş – çıkışlara, koruma personelleri yerleştirilir.

    Konuşma yapılacak yer sabit olduğundan koruma halkaları sıklaştırılmalıdır.

    Tanıma kolaylığı açısından davetlilerden rozet, kurdele kullanmaları istenebilir.

   • Toplantı yapılacak yerdeki sıra, koltuk platform, mikrofon vs iyice kontrol edilmeli ve aranmalıdır.

   • Toplantı mahalli önceden kontrol edilmelidir.

  Binanin giriş ve çıkışları iyice tespit edilmelidir.

   Toplantı salonunun üst, alt ve yanlarında bulunan odalar emniyet altına alınmalıdır.

 • Toplantı odasının hemen yanında bir emniyetli bölge tespit edilmelidir.

 • Mahalli güvenlik teşkilatlarıyla gerekiyorsa koordinasyon sağlanmalıdır.

   Değişik durumlar çeşitli silahların kullanılmasını icap ettirebilir; kısa otomatik silahlar, göz yaşartıcı bomba vs bulundurulmalı ve gerektiğinde kullanılacak durumda olmalıdır.

   Önemli kişinin konuşma yaptığı platformda koruma görevlisi bulundurulup bulundurulmayacağına duruma göre karar verilir.

   Platforma çıkış veya giriş kontrol altında tutulmalı ve ilgililerden başkasına müsaade edilmemelidir.

   HALKA AÇIK YER TOPLANTILARI

  Yakın koruma, önemli kişinin koruma amiri, ve koruma personeli ile yapılır. Yerin özelliğine göre diğer koruma önlemleri yerel genel kolluk kuvvetleri ile koordine edilerek yapılmalıdır.

  GÜZERGAH GÜVENLİĞİ

  1. Önemli personelin bütün gezilerinde gidilecek yerlere göre; Emniyet, Jandarma; MİT, Garnizon Komutanlıkları ve lüzumunda mülki idare amirlikleriyle işbirliği ve koordinasyon yapılmalıdır.
  2. Gezi için emin yol ve güzergah seçilmeli ve gerektiğinde kullanılmak üzere yedek yol ve güzergahlar tespit edilmelidir.
  3. Yol boyunca bilhassa kavşaklarda, köprülerde, viyadük, menfez, tünel, alt ve üst geçitlerde, demiryolu geçitlerinde dikkatli ve tetikte bulunulmalıdır. Patlayıcı madde yerleştirilebilecek, elektrik direkleri. menfezler ve güzergah üzerindeki kritik noktaların öncü bir ekip tarafindan kontrolü yapılmalıdır.

   GÜZERGAHLARDA NELERE DIKKAT EDİLMELİDİR ?

   Trafik lambaları, kavşaklar,

   Yol çalışması, aydınlatma, viraj, kaygan yerler,

   Karanlık yerler, ıssız bölgeler, tüneller, köprüler, hemzemin geçitler,

   Muhalif kişi, grupların oturduğu yerler,

   Yakıt istasyonları, gaz depoları, oto gaz istasyonu,

   Menfezler, yer altından geçen ana kanallar,

   Hastaneler, ilk yardım üniteleri,

   Ana güzergah ve alternatif güzergahlar.

   Yolcu durakları, yaya kalabalığının olduğu yerler,

   Yüksek tepeler, yüksek binalar gibi hakim noktalar

   TRENDE KORUMA

   • Önemli kişinin bulunduğu vagona görevliler haricinde kimse alınamaz.

   • Yiyecek içecek ve personelin denetimi yapılır.

   • Her duruşta koruma görevlileri aşağıya inerek önemli kişinin bulunduğu vagonu sıkı bir şekilde korumalıdırlar.

   • Önemli kişinin biniş ve iniş anı tehlike arz ettiğinden koruma görevi dikkatli yürütülmelidir.

   • Yapılan koruma görevi, önemli kişinin önem derecesine, eldeki personel sayısına ve hazırlık çalışmaları için verilen yetkinin derecesine bağlıdır.

   • Her 200 metreye telsizli görevli konulabilir, öncü ve artcı trende bulundurulabilir

  GEMİDE KORUMA

 • Önemli kişinin deniz aracına intikalinden önce, aracın su altı kesimi

  dalgıçlarca, su üstü kesimi ilgililerce titizlikle kontrol edilir.

 • Seyahat süresince, kamara, salon, koridor ve güverte gibi önemli kişinin girebileceği bütün bölümlerde alınacak emniyet tedbirleri gemi kaptanı ile koordine edilerek, yaya yürüyüşte alınacak korumaya benzer tedbirler alır.

 • Özellikle geceleyin, güverte ve benzeri yerlerde gezinti yapılmamaya gayret gösterilir.

 • Önemli kişinin kamarasının emniyeti için asgari iki güvenlik görevlisine, kamara önünde nöbet tutturulur.

 • Önemli kişi, askeri bir deniz aracı ile seyahat ediyorsa, gerektiğinde askeri botlar refakat ederek cevre emniyeti sağlanır.

 • Deniz aracının kalkış ve Varış, iskele ve rıhtımlarında sabotaja karsı güvenlik önlemleri alınır.

 • Tahsis edilen deniz aracının hareketsiz bulunduğu yerlerde; su altından gelecek sabotajlar için zaman zaman denize el şarjı atılması, pervane çalıştırılması, gece şartlarında deniz sathının aydınlatılması, var ise sonar ve iskandil çalıştırılması gibi güvenlik önlemleri alınır.

KORUMA GÜVENLİK TECHİZATI

 1. Şahısların Kontrolünde Kullanılan Cihazlar;

  • Kapı detektörü

  • El detektörü

 2. Esyaların Kontrolunde Kullanılan Cihazlar;

  • X-Ray cihazi

  • Patlayıcı analiz cihazları

  • El detektörleri

 3. Bina ve Çevre Kontrolunde Kullanılan Cihazlar:

  • Kapalı devre televizyon sistemleri,

  • İkaz alarm sistemleri,

  • Yangın alarm sistemleri,

  • Devre aydınlatma sistemleri,

 4. Haberleşme Cihazları;

  • Araç telsizleri,

  • Sabit ve mobil telefonlar,

  • Siren sistemleri,

  • Megafonlar

 5. Arama ve İnceleme Cihazları

  • Çeşitli amaçlara yönelik arama ve inceleme cihazları,

  • Telefon test cihazları,

  • Oda arama cihazları

 6. Görev Silahları

  • Tabancalar ( yarı otomatik silahlar) Çeşitli çaplarda olup, şarjorle dolan ani geri tepmeli, hava ile soğuyan yarı otomatik yakın savunma silahıdır. 9 mm. Sarsılmaz tabanca, 9 mm. Şahin 2000 tabanca, 9 mm. Atmaca tabanca, 9 mm. Zigana tabanca, 9 mm. Belçika Browning, 9 mm. Beratta, 9 mm. Smith Wetson gibi silahlardır.

 7. Giyim

  • Kurşun geçirmez yelekler,

  • Yağmurluk,

  • Spor elbiseleri.

 8. Diğer malzemeler

  • Bariyerler,

  • Emniyet bandı.

 1. Otomatik tabancalar,

  • (MP 5) 9 mm. çapında şarjörle dolan, ani geri tepmeli, hava ile soguyan, tam ve yarı otomatik yakın savunma silahıdır.

  • Tüfekler, dürbünlü tüfekler,

  • Av tüfekleri

SUİKASTLERİN NEDENLERİ VE SUİKASTÇLERİN ÇALISMA YÖNTEMLERİ

SALDIRI NEDENLERİ

Siyasi ve ideolojik nedenler,

Ekonomik nedenler,

Dini ve sosyal inançlar,

Kişisel nedenler,

Psikolojik nedenler,

Terör.

SALDIRI METOTLARI

  1. AKIN METOD:

   1. Fazla ustalığa gerek yoktur.

   2. Tabii silahlar, bıçak ve tabanca en çok kullanılan silahlardır.

   3. Yakın menzilde hedefin gözünün içine bakarlar.

   4. Hedefin güzergahını öğrenmek ve saldırı için istihbarat toplamak gerekir.

   5. Genelde ölümü göze alırlar.

    Yakın metotta suikast aşağıdaki tekniklerin birisi ile gerçekleştirilir.

    1. Aynı anda suikastin gerçekleştirilmesi

    2. Art arda suikastin gerçekleştirilmesi

 1. UZAK METOD:

  Hedef genellikle 6 metreden daha uzaktır.

  Tabanca, çoğu zaman tüfek kullanılır. Uçak dahi kullanan vardır.

  Başarılı olmak için eğitim gerekir.

  • İyi bir nişancı olmak,
  • İyi bir silaha sahip olmak,
  • Saldırı noktasını seçebilmek,
  • Hedef istihbaratını tam yapabilmek

SUİKASTÇİLERİN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Suikastin yöntemini seçmekte tek sınır suikastçinin hayal gücüdür. Teknoloji geliştikçe suikastin yöntemlerinde paralel değişmeler olmuştur. İlkel çağlarda vurma ile başlayan suikastler günümüzde bilgisayar ve uzay teknolojisi kullanarak yapılabilmektedir.

SUİKAST YÖNTEMLERİ

 1. Yakından yapılan saldıralar ve kullanılan silahlar (tabanca, bıçak, vs)

 2. Uzaktan yapılan saldırılar ve kullanılan silahlar ( 25-50 metreden uzak Mak, tab. ve uzun namlulu silahlar)

 3. Patlayıcılarla yapılan suikastler,

 4. Silah olarak kullanılan diğer malzemeler ve aletler (mikroplar, robot, uçak, adam kaçırma,)

 5. Önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırılar (küfretmek, tükürmek, yumurta vs. atmak, toplantı ve konuşmaları sabote etmek

TERORİST SALDIRININ SAFHALARI

 1. Hedef seçme,

 2. Hedef hakkında istihbarat toplama,

 3. Saldırının planlanması,

 4. Saldırının gerçekleştirilmesi,

 5. Kaçış,

SUİKASTÇİNİN BİLGİ KAYNAĞI

 1. Basın yayın,

 2. Korunan şahsın yanında çalışan personel,

 3. Yetkili şahısların prosedürleri,

 4. Korunan şahsın yakınlarında çalışan kişiler,

 5. Vatandaşlar,

 6. Keşif gözetleme ve dikiz

SUİKASTÇININ KULLANDIĞI TEKNİKLER

 1. Tabanca bıçak gibi hafif silahları kullanmak

 2. Korunan şahsa araçla geçerken ateş etmek

 3. El bombası atmak

 4. Roketle saldırı yapmak:

 5. Patlayıcı madde yüklü araçla yapılan suikastler:

 6. Zehirleyici maddelerle yapılan suikastler

 7. Bombalı mektup ve paketle yapılan suikastler

İNTİHAR SALDIRILARI

 1. Yakın metotla yapılan suikastlerin en tehlikelisidir.

 2. Ölümü göze alırlar ve bu derece fanatiktirler.

 3. Saldırılarda mümkün olduğunca çok insanın ölümünü hedeflerler,

 4. Sansasyonel etkisi büyük hedefleri seçerler,

 5. Önemli şahıslar hedefleri arasındadır.

 6. Önemli olan örgütün propagandasıdır.

 7. Genellikle fanatik, beyni yıkanmış ve dini motifi yüksek kişilerce yapılır.

Bu tip saldırılar Terör örgütü PKK tarafından da denenmiş, Irak ve Lübnan’da sık sık karşılaşılmaktadır.

Kişi Koruma Notu ile ilgili yorum ve eleştirilerinizi alttaki yorum bölümümüze yazabilirsiniz.